دیسک و صفحه سوخت‌آما پراید


مجموعه کامل دیسک و صفحه از شرکت سوخت‌آما ، این شرکت یکی از بزرگترین تامین کننده قطعات برای شرکت های ایساکو و سایپا یدک است.